Vítejte na internetových stránkách společnosti Služby města Rychvald s.r.o
FACEBOOK +420 59 654 67 43

Kolumbárium

Informace k uložení uren do schránek v kolumbáriu na veřejném pohřebišti Rychvald:

Vzhledem k technickému řešení uzavírání schránek v kolumbáriu není možné, aby nájemci otvírali schránky a ukládali urny sami. Ukládání uren bude probíhat po předchozí dohodě nájemce se správou pohřebiště cca 1-2 x měsíčně, schránky bude otvírat pověřený pracovník Služeb města Rychvald.

Správci pohřebiště je pro evidenci uložených ostatků nutno nahlásit číslo schránky, datum uložení, jméno a příjmení zemřelého, jeho poslední známé bydliště, datum a místo narození a datum a místo úmrtí.

Na epitafní desce smí být uvedeno pouze jméno a příjmení zesnulého, datum jeho narození a úmrtí a smí být na ni umístěna fotografie obdélníkového tvaru a o rozměru 55 x 75 mm. Nápisy a fotografie budou jednotného stylu a charakteru, průhledná samolepicí fólie se zlatým písmem, a bude je zajišťovat správce pohřebiště prostřednictvím odborné firmy. Požadované nápisy se platí předem s jednoměsíční lhůtou provedení.

Cena za zhotovení nápisu je stanovena takto.

  • 1 řádek se jménem bez fotky Kč 200,-/ks
  • 1 řádek se jménem + fotka Kč 450,-/ks (pokud bude fotografie dodána v elektronické podobě)
  • 1 řádek se jménem + fotka Kč 600,-/ks (pokud bude fotka papírová, kterou bude třeba oskenovat a upravit).


Službu je možno objednat buď osobně u správce pohřebiště – Služby města Rychvald v úředních hodinách správy pohřebiště nebo na e-mailové adrese nikelova@sluzbyrychvald.cz. V tom případě je nutné zaslat úhradu za zhotovení nápisu převodem na bankovní účet 289562214/0300, variabilním symbolem bude číslo schránky.

V případě dalších dotazů kontaktujte správce pohřebiště:
Dagmar Nikelová
Tel. 596546743, mobil 731414256