Vítejte na internetových stránkách společnosti Služby města Rychvald s.r.o
FACEBOOK +420 59 654 67 43

Ceník

Pro jednotlivé výkony, práce a služby platí následující smluvní ceny:

Výkon, práce, služba

Kč/hod. (bez DPH)

Správa a údržba komunikací, vč. zimní

pluhování traktorem – radlice 3m

795,-

pluhování malotraktorem – radlice 1,5m

445,-

odstranění sněhu sněhovou frézou Toro 824

340,-

pracovní pohotovost stanovená podle ZP

250,-/den

čištění příkopů – ruční

230,-

čištění vodních toků

230,-

posyp místních komunikací – ruční

150,-

*spotřebovaná sůl – 100 kg

nákupní cena + dovoz

*spotřebovaný písek – 1 tuna

nákupní cena + dovoz

*spotřebovaná jemná struska

nákupní cena + dovoz

čištění chodníků ruční, ruční posyp soli, struskou, pískem

150,-

vibrační deska s obsluhou

400,-

Doprava

AVIA DN 100 NOSIČ KONTEJNERŮ

jízda za 1 km

26,-

čekání na nakládku a vykládku

40,- /15 min

výkon na místě

40,- /15 min

pronájem kontejnerové nádoby

*3 m3, nosnost 2,5 t, za každý započatý den

70,-

*9 m3, nosnost 2,2 t, za každý započatý den

80,-

AVIA A31.K SVB MP 13 – 2

Speciální nákladní automobil (plošina)

a) V obvodu města Rychvald

470,-

b) Mimo obvod města Rychvald

- Doba výkonu plošiny

450,-

- Jízda za 1 km

33,-

Osobní dodávkový automobil

za ujetý kilometr solo

17,-

za ujetý kilometr s přívěsným vozíkem nosnost 0,3 t

20,-

nakládka, vykládka, čekání

30,- /15 min

Údržba zeleně, zemědělské mechanizované práce

sekání traktorem – sekačka ZTR 165

660,-

sekání motor.sek. ERMA, ADELA bez sběrače trávy

318,-

sekání malotraktorem se sběračem trávy AGS

403,-

sekání přenosným křovinořezem

297,-

ruční shrabování a sběr trávy včetně nakládky

170,-

sekání traktorem YUKON

477,-

Průklest stromů a keřů

motorovou pilou

382,-

ruční

200,-

letní ořez živého plotu nad 80 cm

340,-

(elektrické nůžky na živý plot + elekto centrála)

údržba okrasných dřevin, vč. odplevelení a kypření

200,-

vysázení stromů bez balu (vykopání jámy, vysázení, zahrabání, osazení kůlu)

170,-

odvoz odpadu malotraktorem ( pouze s řidičem)

350,-

Údržba a opravy

drobné zámečnické práce

250,-

přípravné práce pro stavby

220,-

pomocné práce

180,-

vodoinstalatérské, elektroinstalatérské práce

250,-

Přívěsný vozík 1 hod.

100,-

Pro zapůjčení nářadí a strojů se sjednává vratná záloha - jistina.

Pro provedení zakázek, zjištění rozsahu prací, provedení prohlídky

se účtuje jednotná paušální cena za dopravné

200,-

K ceně se účtuje daň z přidané hodnoty ve výší dle obecně závazných právních předpisů.